Wij schrijven het jaar 1963. John F. Kennedy, op dat moment de president van de Verenigde Staten, leest een presidentieel bevel uit 1908 van voormalig president Theodore Roosevelt. In dit bevel stelt Roosevelt dat een officier van het US Marine Corps over voldoende uithoudingsvermogen dient te beschikken om een afstand van 50 mijl, oftewel 80 km, te voet af te leggen in 20 uur. In een brief aan commandant Shoup vraagt Kennedy zich af of legerofficieren in 1963 nog steeds tot deze prestatie in staat zijn. Ook vraagt hij zich af of de moderne welvaartsmens nog aan het bevel van Roosevelt kan voldoen. De handschoen wordt opgepakt door de broer van de president, Robert Kennedy. Op 9 februari 1963 vertrekt hij, samen met nog 4 andere personen. Onderweg houden steeds meer mensen het voor gezien en de laatste 15 mijl loopt hij dan ook alleen. In 17 uur en 50 minuten loopt hij de tocht uit. Vele Amerikanen en Engelsen volgen het voorbeeld en via de TV worden hiervan beelden uitgezonden in Nederland.

De Kennedymars komt naar Nederland
In Sittard zien vier tieners van het Bisschoppelijk College de TV-beelden en komen op het lumineuze idee om in de paasvakantie ook de 80 km te gaan lopen. Na nog wat mensen te hebben geworven verschijnen op 20 april 1963 uiteindelijk 7 jongens en 4 meisjes aan de start. Dit tegen beter weten in, want men gelooft niet dat het zal gaan lukken om de tocht tot een goed einde te brengen. De route, die door drie landen loopt, staat nog niet in zijn geheel vast en ze zullen wel zien hoe ze weer thuis komen. Mobiele telefoons bestaan dan nog niet en begeleiding of verzorging is ook niet aanwezig. Één meisje stapt onderweg op de bus, maar de andere 10 deelnemers van deze Kennedymars komen na 19 uur doodmoe over de eindstreep. Gelijk wordt besloten om het volgende jaar wederom een Kennedymars te lopen. De geboorte van de Kennedy-Mars Sittard is een feit! De Kennedy-Mars Sittard is daarmee de oudste jaarlijks terugkerende Kennedymars in Nederland.

De jaren daarna
Met horten en stoten groeit het aantal deelnemers van de Kennedy-Mars Sittard. In de jaren 80 komt er een explosieve groei, met als topjaar 1989 met maar liefst 7090 deelnemers. De hausse zwakt daarna weer af. 2001 is een waar rampjaar voor de organisatie. Door de uitbraak van het MKZ-virus moet de tocht 3 dagen van te voren worden afgelast. De laatste jaren blijft het aantal inschrijvingen stabiel rond de 3000 wandelaars. Naast de klasse voor recreanten is er ook een wedstrijdklasse. De enige wedstrijd in snelwandelen van deze omvang in Nederland. Ook organiseert de Stichting Kennedy-Mars Sittard op de zelfde dag de Swentibold-Mars van 40 km en de Mini-Mars van 10 km.

De familie Van der Loo
De motor achter de organisatie van de Kennedy-Mars is al vele jaren de familie Van der Loo. Als zeventienjarige was Ad van der Loo in 1963 één van de vier initiatiefnemers van de eerste Kennedy-Mars Sittard.

De vier initiatiefnemers in 1964
De vier initiatiefnemers in 1964
De vier initiatiefnemers in 2013
De vier initiatiefnemers in 2013

V.l.n.r.: Franc Jansen (tegenwoordig Treverlo), Hans van Geenen, Ad van der Loo en Joos Olejniczak.

Samen met zijn zus Toos behoorde hij ook tot de 11 deelnemers aan die allereerste mars. Na die eerste mars in 1963 werd een comité gevormd dat de Kennedymarsen in de toekomst zou gaan organiseren. Ad was daarvan de eerste voorzitter en dat is hij onafgebroken gebleven tot en met de 50e editie. In de loop der jaren was er uiteraard wat verloop in het organiserend comité. De vacante plaatsen werden voornamelijk opgevuld door andere Van der Loo’s. Daarbij kon worden geput uit een aanzienlijke groep, het gezin Van der Loo had namelijk 9 kinderen. En die kregen in de loop der jaren allemaal een partner, die ook weer ingeschakeld werd bij de organisatie van de mars. Natuurlijk konden die niet allemaal zitting hebben in het Comité Kennedy-Mars Sittard, maar ook elders in de organisatie zijn natuurlijk mensen vereist.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search