Met het vooruitzicht op het komende wandelseizoen willen we er graag iedereen op attent maken dat een goede voetverzorging van het grootste belang is voor de wandelaar.

Sinds de Kennedy-Mars Sittard wordt georganiseerd, verzorgt het Rode Kruis afdeling Sittard e.o. het medische gedeelte tijdens dit gebeuren . Hieronder valt uiteraard ook de voetverzorging. U komt onze Rode Kruismedewerkers dan ook op alle verzorgingsposten tegen tijdens de Kennedy­-Mars Sittard. Mede door de goede opleiding en de jarenlange ervaring op het gebied van voet- en blaarbehande­ling mogen wij gerust stellen dat de Rode Kruis afdeling Sittard de wandelaars een correcte en medisch verant­woorde verzorging kan bieden.

Wij werken echter ook preventief. Om deze wandeltocht tot een goed en gezond einde te brengen kunt U bij het Rode Kruis afdeling Sittard  e.o. Uw voeten laten afplakken.

Datum :  vrijdag 7 april 2023

Plaats  :  Rode Kruis gebouw te Sittard

Adres   :  Hemelsley 20

Tijd      :  van 9.00 uur tot 21.00 uur

Kosten :  € 15,00 per persoon

Een afspraak plannen kan alleen digitaal via de website: https://afplakken.rodekruissittard.nl

Het Rode Kruis afdeling Sittard e.o. staat garant voor een vriendelijke en deskundige behandeling met de juiste materialen, ook op alle hulpverleningsposten tijdens de Kennedy-Mars Sittard. Tevens ontvangen alle wandelaars welke digitaal zijn aangemeld als bijlage een advies hoe om te gaan met de afgeplakte voeten.

Verder wensen wij alle wandelaars mooi weer en veel succes.

Namens afdeling Sittard : alle hulpverleners.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search