Reglement

A. Aansprakelijkheid

 1. De Stichting Kennedy-Mars Sittard is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor ziekte of ongevallen van de deelnemers, ongeacht de oorzaak daarvan.
 2. Evenmin draagt de Stichting verantwoording voor verlies, diefstal of enige andere vorm van ondervonden schade.
 3. Deelname geschiedt op eigen risico.

B. Deelname

 1. Slechts marcheren, wandelen en snelwandelen is toegestaan. Hardlopen is dus verboden en kan leiden tot uitsluiting of andere maatregelen.
 2. Rolstoelers zijn van harte welkom. Indien zij evenwel sneller zijn dan de wandelaars lopen zij het risico dat de voorzieningen bij doorkomst nog niet gereed zijn.
 3. De deelnemers dienen zich te houden aan de routebeschrijving. Deze wordt op de website www.kennedymars.org gepubliceerd en is in gedrukte variant te verkrijgen bij de start.
 4. Het gebruik van een vervoermiddel heeft uitsluiting van verdere deelneming ten gevolge.
 5. Wandelaars die naar het oordeel van de organisatie niet meer in staat zijn om de mars vóór de gestelde finishtijd te voltooien worden uitgesloten van verdere deelneming.
 6. Openingstijden van verzorgingsposten en controlepunten zijn gebaseerd op een gemiddelde loopsnelheid van minimaal 4 km/uur.

C. Controle en registratie

 1. De deelnemerskaart is tevens controlekaart. Er kan pas gestart worden nadat de kaart bij de start geknipt is.
 2. Tijdens de marsen vinden er controles plaats. Onze medewerkers zijn te herkennen aan hun kleding met Kennedy-Mars-logo.
 3. Deelnemers die de Kennedy-Mars uitlopen worden met naam en woonplaats vermeld op het uitlopersoverzicht dat onder meer op de website www.kennedymars.org wordt getoond. Indien vermelding op het uitlopersoverzicht niet gewenst is, dient dit bij de organisatie kenbaar te worden gemaakt. Dit kan via inschrijvingen@kennedymars.org.

D. Regelgeving

 1. Ondanks het massale karakter van de mars blijven de normale verkeersregels onverkort van kracht. De politie ziet toe op naleving.
 2. Conform de A.P.V. dienen deelnemers hun afval te deponeren in de door de gemeente daartoe aangewezen voorzieningen. De organisatie plaatst daarnaast ook afvalbakken langs de route.

E. Medische keuring en leeftijd

 1. Een bewijs van medische keuring is niet verplicht. Iedereen wordt echter wel aangeraden om te laten onderzoeken of hij/zij medisch geschikt is om deel te nemen.
 2. Er is geen minimum- of maximumleeftijd voor deelname. Personen jonger dan 16 jaar dienen echter bij deelname toestemming te hebben van ouders, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

F. Restitutie van inschrijfgeld

 1. Restitutie van inschrijfgeld vindt uitsluitend plaats bij afgelasting met aftrek van administratiekosten. Deze zijn voor de Kennedy-Mars € 2,00, voor de Swentibold-Mars € 1,00 en voor de Mini-Mars € 0,50.

G. Gebruik van fotomateriaal

 1. Tijdens dit evenement is het mogelijk dat er foto- en/of videomateriaal van de inschrijver wordt gemaakt. Het betreft hier sfeerimpressies die gebruikt kunnen worden voor de website en social media kanalen van Stichting Kennedy-Mars Sittard, artikelen en advertenties in magazines, tv-reclame, etc.
 2. Op eerste verzoek door de inschrijver wordt foto- en/of videomateriaal waarop de inschrijver herkenbaar in beeld is verwijderd.

H. Privacy

 1. Stichting Kennedy-Mars Sittard verwerkt persoonsgegevens conform de privacyverklaring welke terug te vinden is op onze website: https://www.kennedymars.org/privacy/

I. Gevallen waarin dit reglement niet voorziet

 1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie: Stichting Kennedy-Mars Sittard.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search