Sinds 1978 organiseren wij ook een wedstrijdklasse. Dit maakt de Kennedy-Mars Sittard uniek in Nederland: geen enkele Kennedymars kent deze variant!

Wanneer je de Kennedy-Mars binnen 12 uur kunt uitlopen en 21 jaar oud bent op 1 januari van het jaar waarin de mars wordt georganiseerd, dan kun je starten in de spannende wedstrijdklasse. De wedstrijdklasse wordt georganiseerd volgens de reglementen van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (K.N.A.U.). Controle op de wedstrijdwandelaars geschiedt door juryleden van de K.N.A.U. De technische zaken van de wedstrijdklasse liggen in handen van Atletiekvereniging Unitas.

Loop je mee in de wedstrijdklasse? Dan ontvang je onderweg uitgebreidere verzorging dan de recreanten. Voor de eerste drie uitlopers en de eerste dame die over de finish komt is een speciaal aandenken beschikbaar. Er zijn geen prijzen.

Inschrijving voor de wedstrijdklasse is alleen mogelijk via de online voorinschrijving op onze website.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search